Background

PENGHARGAAN (^_^)


Bismillahirahmanirahim..

            Alhamdullillah, bersyukur ke atas ilahi dengan limpahan rahmat serta nikmat masa, nyawa tenaga yang dianugerahkan kepada kami dapat juga kami menyiapkan tugasan ini dengan jayanya.

            Pertamanya, kami igin mendedikasikan ucapan penghargaan ini kepada pensyarah tercinta kami, Dr. Haslina Bt Hassan kerana dengan tunjuk ajar serta bimbingan daripadanya membuka ruang kami untuk menyiapkan tugasan ini dengan jayanya.

            Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa kami yang memberi kami pemudahcara untuk menyiapkan kerja kursus ini. Mereka telah memberikan kami segala kemudahan dan sokongan moral yang tidak terhingga sampai kami berjaya menghabiskan tugasan ini.

            Ucapan penghargaan ini juga kami tujukan kepada rakan-rakan yang banyak memberi peringatan terhadap setiap apa yang kami telah alpa. Mereka membantu kami dengan menjawab setiap pertanyaan yang kami utarakan kepada mereka. Terima kasih juga kepada Norliza Ibrahim atas video yang direka di youtube kerana memberi kemudahan kepada kami sebagai ringkasan nota.

            Akhir madah, kami mengucapkan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung atau sebaliknya dalam pembikinan projek multimedia ini. Terima kasih.


KEMBALI KE ATAS

Categories: Share

Leave a Reply