Background

DEDIKASI (^_<)Blog pengajaran dan pembelajaran ini ditujukan khasnya untuk pelajar-pelajar yang ingin mendapatkan maklumat tentang matapelajaran Geografi tingkatan satu, umunya untuk pengguna yang ingin mendapatkan maklumat sama ada ibu bapa pelajar ataupun guru-guru sekolah.
Teristimewa buat keluarga, teman-teman serta pensyarah matapelajaran "Multimedia dalam Pendidikan".

Categories: Share

Leave a Reply