Background

PENGENALAN BLOG


     Blog pengajaran dan pembelajaran ini dibangunkan sebagai salah satu projek bagi kursus "Multimedia Dalam Pendidikan". Kami memilih matapelajaran Geografi tingkatan satu bagi membangunkan blog ini.
     Blog pengajaran dan pembelajaran ini merangkumi silibus tingkatan 1 bagi matapelajaran Geografi. Blog pengajaran dan pembelajaran ini bertujuan memudahkan pengguna unuk mencari maklumat yang berkaitan dengan subjek Geografi. Dalam blog ini dimuatkan dengan empat bahagian utama. Bahagian pertama ialah bahagian A iaituKemahiran Geografi” yang mempunyai lima subtopik iaitu kedudukan, arah, skala dan jarak, graf dan peta. Bahagian B merupakan bahagianGeografi Fizikal Dan Manusia” yang mempunyai tiga tema. Manakala bahagian Lampiran pula merangkumi soalan-soalan ulangkaji bagi bahagian A dan bahagian B serta lampiran ringkasan nota.

Categories: Share

Leave a Reply